VMS-kassavalvonta

VMS (video monitoring solution) on Viilee.net Oy:n kehittämä nykyaikainen kassavalvontaohjelmisto.

Ohjelman tilastohaulla voidaan poikkeamatyypeittäin hakea keneltä henkilöltä aiheutuu eniten tai suurimpia poikkeamia. Esimerkiksi tammikuun top 5 kuitinkorjaajaa koko ketjussa. Ohjelmalla voi myös tarkistaa kuittikohtaiseti videokuvan avulla mitä myyntitilanteessa oikeasti tapahtui.

VMS-ohjelmisto on selainkäyttöinen ja sitä voidaan käyttää useilta eri päätelaitteilta (PC, älypuhelin, tabletit,ym.) samanaikaisesti. 

Yrityksen kassajärjestelmään yhdistetty VMS-ohjelmisto asennetaan keskitetylle palvelimelle, joka voi sijaita yrityksen tiloissa tai ulkoistetulla palvelimella.

Kuva-aineisto ja kassatapahtumat tallennetaan mahdollista myöhempää (esim.viranomaisten) tarvetta varten.

Myymälöihin asennetaan verkkotallennin ja IP-kamerat. Henkilöstön tietoisuus ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja eri riskeistä lisää työviihtyvyyttä sekä vähentää merkittävästi rikoksien määrää.